Follow

The Guardian не бяха писали на българска тема от 11 септември, когато обявиха, че у нас ще има нови избори. Освен, че мимоходом преди две седмици споменаха за позапълнени морги у нас и в Румъния покрай COVID. Днес пишат за катастрофата (през Ройтерс). С такива теми само привличаме вниманието на британците...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Yovko's Mastodon

Personal Mastodon server of Yovko Lambrev