Follow

RT @toestbg
Станислав Додов: „Когато две трети от гражданите с право на глас нямат проект, в който да вярват, чрез който да се свързват, значи две трети могат по всяко време да отредят всякаква съдба за всички и тя все по-малко ще изглежда като демокрация.“ toest.bg/neposilnata-lekota-na

Sign in to participate in the conversation
Yovko's Mastodon

Personal Mastodon server of Yovko Lambrev