Follow

RT @ypetrova
Една от най-забавните особености на българите е, че разбират адски много от нещата, от които никога не са били част - бизнес, политика, семейните отношения на X и грима и прическата на Y. Ама ако става въпрос да се поеме отговорност с действия, не с думи, там сме винаги заети :)

Sign in to participate in the conversation
Yovko's Mastodon

Personal Mastodon server of Yovko Lambrev