Follow

Наздраве! И пътьом да спомена, че продължаваме да търсим нови колеги (за офисите в Пловдив и София), които обичат да програмират и ценят добрата бира :) dnevnik.bg/istorii_na_denia/20

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Yovko's Mastodon

Personal Mastodon server of Yovko Lambrev